Naš sajam DOO Beograd je specijalizovano privredno društvo koje se bavi organizacijom sajamova preduzetništva u opštinama i gradovima na teritoriji Srbije.

Kompanija ima za cilj da Srbiju učini zemljom poželjnom za život, rad i ulaganje. Naš celokupan rad je u najboljem interesu naših klijenata, partnera i zajednice u kojoj se nalazimo.

Sajmove preduzetništva organizujemo u saradnji sa lokalnim samoupravama, koje u ulozi dobrog domaćina podstiču privatnu inicijativu i upoznaju stanovništvo sa privredom grada/opštine i regiona.

Sajam preduzetništva predstavlja manifestaciju multifunkcionalnog karaktera koja nudi širok spektar mogućnosti i prilika za saradnju privrednika-preduzetnika međusobno i sa posetiocima sajma.


MI SE BAVIMO

ORGANIZACIJOM

SAJMOVA


MI SPAJAMO

IZLAGAČE

I

UČESNIKE

Svoju ulogu i mesto u privrednom ambijentu grada/opštine, sajam preduzetništva ostvaruje kroz sledeće funkcije:

 • izložbena, učesnici-izlagači na uređenom prostoru predstavljaju svoje proizvode i usluge, a sopstveni brend u neposrednoj komunikaciji prezentuju zainteresovanim licima,
 • umrežavanje, učesnici – privrednici sličnih delatnosti razmenjuju znanja, iskustva, i kontakte, ugovaraju zajedničku saradnju i udružuju se kako bi bili konkurentniji na tržištu, i
 • edukativna, sticanje novih informacija i znanja o državnoj regulativi, primerima dobre prakse, izvorima finansiranja, novim tehnoligijama i prilikama za izlazak na nova tržišta.

Sajamske manifestacije se održavaju tokom tri dana, a ulaz na sajam za posetioce je besplatan.

Benefiti koje dobijaju učesnici:

 • interaktivna promocija svojih proizvoda i usluga,
 • upoznavanje sa trendovima u grani svoje industrije,
 • upoznavanje konkurencije,
 • prilika za uspostavljanje saradnje sa dobavljačima, kupcima i investitorima na jednom mestu,
 • predavanja, tribine i okrugli stolovi na aktuelne i relevantne teme.

Benefiti domaćina sajama:

 • pozicioniranje kao lidera i centara privredne aktivnosti,
 • biznis posete,
 • posete turista,
 • nove investicije.